„ Naděje je vírou každého, kdo potřebuje pomoc. “

Vítejte na stránkách o.s. Egéria Kadaň

Egéria

Egerie - Královna Kadaňska

Hluboko ve vlnách šumící Ohře se skrývá křišťálový hrad nymfy Egerie, tajemné vládkyně a královny celého Kadaňska,která je jedinou dcerou kouzelnice Herty. Jednou za pět set let, v období slunovratu, ustoupí vodní temnota v čiré hladině lze spatřit onen nádherný hrad, v němž dřímá krásná panna Egerie, obklopená dvanácti družkami. Pokyne k otevření hradní brány a vystoupí s družinou ze své vodní říše. Prochází krajem a všude přináší pokoj a koná dobro. Před návratem do křišťálového paláce ještě jednou požehná s rozepjatýma rukama svému kadaňskému lidu.

V tom zahučí Ohře, zpěněná voda udeří o skaliska a nastane božské ticho. Egerie odchází do vodního paláce, kde se souží žalem nad lidským pokolením a prosí Hertu, vševládnou matku země, aby chránila kadaňský lid v jeho tísních a nouzi. Udatný rytíř Friedhelm, zajatec rytíře Oty z Jezerní hory, pásl jednou u Běšic na Kadaňsku svině. Tu v šeré jeskyni na březích Ohře spatřil Egerii a vzplanul k ní láskou.

Vodní panna nechala ležet v trávě oslnivě bílou lilii a když ji Friedhelm vzal do dlaní, proměňovala se v usměvavou tvář milované. Pozvala jej k sobě do křišťálového paláce na dně řeky a za úplňku mu dala vypít několik kapek z kouzelného rohu. Friedhelm slavnostně přísahal, že svou lásku nikdy nedaruje jiné ženě. A tak se z nuzného zajatce a pasáka sviní stal krásný rytíř. Ve službách žateckého knížete pak táhnul z bitvy do bitvy, od vítězství k vítězství.Kníže mu slíbil, že mu přenechá kadaňské panství po padlém rytíři z Jezerní hory, pokud si vezme za ženu jeho osiřelou dceru. Zatím se Friedhelm účastnil několika dalších válečných tažení a na Egerii téměř zapomněl. Ta tiše plakala ve svém křišťálovém hradě, který pomalu ztrácel lesk. I zázračná liliena Friedhelmových prsou povadla.

Po vítězné válce se Friedhelm konečně ujal držav po rytíři z Jezerní hory a jeho dceru si vzal za manželku. Poněvadž sídlo panství bylo zpustošeno, začal v blízkosti jeskyně, kde poprvé spatřil Egerii, budovat nový hrad. Jeho pýcha neznala hranic a nezměrná byla jeho tvrdost k poddaným. Jednou šel na břeh Ohře, aby si prohlédnul takřka dokončený hrad, a uviděl dělníka, jak odpočívá. Rozhněval se a vytasil na něj dýku. Ostatní řemeslníci se však na Friedhelma vrhli a hodili jej do řeky.

Země se zatřásla, Ohře zahučela a z pyšného rytířského hradu nezůstal kámen na kameni. Vlny vyhodily nešťastníka na břeh, kde ležel několik dní jako mrtvý. Když se probudil, nalezl vedle sebe jen svou starou pastýřskou hůl a žebráckou mošnu.Tak jej Egerie potrestala za jeho nevěrnost. Přece však jej se svým požehnáním neopustila docela. Friedhelm se živil jako rybář a později se pustil do stavby mlýna, který mu zajistil slušné živobytí.

(PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.)

 

 

 

Významní partneři Egérie o.s.

 

ČEZ SD a.s. GE Money Bank Coca-Cola Kadaň
Nadace ČS MK Tour JC Sedláček SASME
Dnes je: úterý - 20. únor 2018

Aktuality

Radost z chůzeRadost z chůze Moc děkujeme všem sportovcům za podporu projektu Radost z chůze, pro naše kluky, Tomáše a Míšu z Kadaně. Klukům byl doporučen na ...
více

Masopust 10.2.2018Masopust 10.2.2018 Milí přátelé... Egeria Vás všechny zve na "masopustní veselí" do Kadaně, tentokrát na náměstí...dne ...
více

Fotogalerie

Svatováclavské vinobraní 23.9.2017


V této fotogalerie je 18 fotografií.
» celá fotogalerie
Svatováclavské vinobraní 23.9.2017 Svatováclavské vinobraní 23.9.2017 Svatováclavské vinobraní 23.9.2017

Císařský den 26.8.2017


V této fotogalerie je 10 fotografií.
» celá fotogalerie
Císařský den 26.8.2017 Císařský den 26.8.2017 Císařský den 26.8.2017
Copyright © 2013 - 2018, Egéria Kadaň | Blig s.r.o.